Jak stworzyć dobry regulamin e-sklepu? Sprawdź, o czym należy pamiętać

Prowadzenie sklepu internetowego, ze względu na specyfikę tego obszaru, podlega licznym regulacjom prawnym.  Oprócz  przepisów ściśle związanych z prowadzoną działalnością handlową, w grę wchodzą także normy ochronne konsumentów korzystających ze sklepu internetowego.  Dlatego niezwykle ważnym aspektem prowadzenia e-sklepu jest stworzenie i przestrzeganie regulaminu.

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność e-commerce musi sporządzić i udostępnić regulamin sklepu, w którym zawarte będą uprawnienia i obowiązki obu stron – zarówno klientów, jak i sklepu. Wielu przedsiębiorców  podejmuje samodzielne próby sporządzenia takiego regulaminu, ale niestety często nie są oni świadomi pułapek i ryzyka, jakie się z tym wiąże. Jeśli bowiem w regulaminie znajdą się np. klauzule niedozwolone albo zapisy godzące w prawa konsumenta to przedsiębiorca naraża się na konsekwencje prawne, w tym kary finansowe, które  w przypadku wpisu naruszającego prawa konsumenta mogą wynosić od 360 zł wzwyż.

Jak stworzyć dobry regulamin?

Najprościej mówiąc – dobry regulamin to zrozumiały regulamin. Powinny się więc w nim znaleźć się  podstawowe, sprowadzone do minimum informacje, spisane w jasny, prosty i zrozumiały sposób. Należy pamiętać, że im prostszego języka użyjemy, tym mniejsze ryzyko, że ktoś źle nas zrozumie. Jeśli w trakcie tworzenia regulaminu natrafimy na wątpliwości dotyczące  ostatecznego rozwiązania danej kwestii, to powinniśmy ją zawsze rozpatrywać „na korzyść klienta”. Ważne jest także, by śledzić zmiany w prawie i na bieżąco aktualizować je w naszym regulaminie.

Regulamin sklepu internetowego musi zawierać:

 • nazwę lub imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • adres siedziby firmy,
 • dane kontaktowe – telefon, e-mail,
 • numery NIP i REGON,
 • numer księgi zarejestrowanej w GIODO,
 • informację, w którym organie działalność została zarejestrowana,
 • wskazanie momentu, w jakim następuje zawarcie umowy/zakupu,
 • informacja o cenach (czy cła i podatki są ujęte w cenie),
 • zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • warunki zawarcia i rozwiązania umowy sprzedaży,
 • procedurę postepowania w przypadku reklamacji produktu,
 • procedurę postępowania w przypadku zwrotu produktów i prawie odstąpienia od umowy (zazwyczaj jest to 14 dni),
 • zasady zapłaty za towar,
 • zasady wysyłki towaru.

Najważniejsze źródła prawa regulujące zawartość regulaminu, z którymi warto się zapoznać:

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 r. Nr 50 poz. 331 ze zm.);
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz O odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.);
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz.1176 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 126 poz. 1068 ze zm.);
 • Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

O klauzulach niedozwolonych słów kilka…

Klauzule zabronione, to takie uregulowania, które są niezgodne z przepisami oraz stawiają konsumenta w pozycji gorszej niż wynikałoby to z uregulowań prawnych. Rejestr klauzul niedozwolonych, które nie mogą pojawić się w regulaminie sklepu internetowego,  prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i można je znaleźć pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php.

Należy także pamiętać, że w przypadku zamiaru przetwarzania danych osobowych klientów, należy to zgłosić do GIODO oraz udostępnić klientom  formularz umożliwiający składanie zgody na przetwarzanie tychże  danych.

Powyżej omówione zostały jedynie podstawowe elementy  dobrego regulaminu  e-sklepu. Jak widać samodzielne stworzenie regulaminu wymaga dużej pracy i znajomości prawa, a błędy przy jego konstruowaniu mogą mieć znaczne konsekwencje dla przedsiębiorcy. Najkorzystniejszym zatem rozwiązaniem jest  skorzystanie z pomocy specjalistów i powierzenie opracowania regulaminu e-sklepu prawnikom.

Przestrzegamy także przed kopiowaniem cudzych regulaminów, bowiem niejednokrotnie nie są one pozbawione błędów,  które w przyszłości mogą przysporzyć przedsiębiorcom wielu problemów.

Artykuł powstał we współpracy z: availo_logo

Jeśli chcesz skorzystać z preferencyjnych warunków współpracy z Availo, sprawdź ofertę na partnerzy.nazwa.pl.


Paweł Partyka – radca prawny.
Availo sp. z o.o. to firma prawnicza, która przeniosła tradycyjną formę doradztwa prawnego z kancelarii do świata technologii. Dzięki temu rozwiązanie problemu jest skuteczne, szybkie. Bez wychodzenia z domu. Wystarczy zadzwonić lub wysłać maila. Porady prawne dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców   prowadzących własną działalność gospodarczą.