Kiedy bezpieczeństwo data center daje popalić… czyli o tym, jak ważne są zabezpieczenia przeciwpożarowe w serwerowni

Kiedy bezpieczeństwo data center daje popalić… czyli o tym, jak ważne są zabezpieczenia przeciwpożarowe w serwerowni

O tym, że serwer to serce firmy świadczy fakt, że kiedy przestaje on odpowiadać zatrzymują się wszystkie procesy w firmie. Czy można funkcjonować bez poczty, strony WWW, dostępu do firmowych danych? Awaria serwera odcina firmę od wszystkich danych potrzebnych do jej sprawnego funkcjonowania.

W ostatnim czasie w mediach pojawiały się informacje o awariach niektórych dostawców hostingowych. Chcielibyśmy zapewnić naszych Klientów, że nasze data center wyposażone jest w najbardziej zaawansowane systemy przeciwpożarowe, które dają gwarancję wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń i skutecznego reagowania – mówi Marek Gronowski reprezentujący serwery.pl, markę oferującą chmurę infrastrukturalną opartą o innowacyjną technologię OpenStack.

Jakie systemy zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej znalazły zastosowanie w Polcom Data Center, z którego korzystają serwery.pl?

Ochrona przeciwpożarowa w centrum przetwarzania danych Polcom opiera się na 2 poziomach zabezpieczeń: ochronie pasywnej oraz ochronie fizycznej.

Ochrona pasywna:

Ochrona pasywna oznacza, że wszystkie ściany, przegrody i drzwi w serwerowni posiadają odporność ogniową o wartości co najmniej EI 90 (oznacza to 90 min szczelności i izolacji przegród). Do wykrywania ognia zastosowano system wczesnej detekcji dymu, a w razie wystąpienia pożaru wdrożono system gaszenia gazem neutralnym dla ludzi, sprzętu i środowiska.

Na uwagę zasługuje to, że Polcom jako jedyna serwerownia w Polsce, posiada redundantny, autorski system gaśniczy, co pozwala zachować pełną ochronę przeciwpożarową obiektu.

Ponadto, w data center zastosowano innowacyjne rozwiązanie dające gwarancję pełnego bezpieczeństwa danych nawet w takich okolicznościach jak akcja gaśnicza, poprzez zredukowanie zagrożenia związanego z ciśnieniem na dyszach wylotowych, szokiem termicznym i falą akustyczną występującą podczas zrzutu gazu.

Dodatkowo mimo tego, że całość systemu działa w trybie automatycznym, to rozpoczęcie akcji gaśniczej może zostać wstrzymane zdalnie przez pracownika centrum monitoringu, jeśli według  jego oceny system zostanie uruchomiony niepotrzebnie. Pozwala to na uniknięcie niepotrzebnych zniszczeń spowodowanych ewentualnymi błędami samego systemu.

Ochrona fizyczna:

W Polcom Data Center ochrona fizyczna opiera się na całodobowej obecności pracowników monitoringu i wyspecjalizowanej agencji ochrony. Ośrodek posiada także rozbudowany system antywłamaniowy i system telewizji dozorowej. Oprócz tych zabezpieczeń istotnym czynnikiem jest także to, że wejścia na teren serwerowni chroni wielopoziomowy system kontroli dostępu oraz wydzielone strefy zabezpieczające obszar przetwarzania danych przed wstępem osób nieuprawnionych.

Wdrożone procedury bezpieczeństwa dają pewność, że kolokowane w data center serwery nazwa.pl chronione są w najwyższym stopniu, co przekłada się na gwarancję ich niezawodności i płynnego funkcjonowania.