Raport NASK: Liczba abonentów domeny .pl zbliża się do miliona

Najnowszy raport NASK za trzeci kwartał 2015 roku przynosi informacje o najwyższym od 2012 roku przyroście nazw w domenie .pl  – z blisko 5 proc. dynamiką przyrostu w ujęciu rocznym. Tym samym, na koniec trzeciego kwartału 2015 roku stan rejestru domeny .pl osiągnął poziom 2  642  378 nazw, utrzymywanych na rzecz ponad 992 tys. abonentów. Dynamika przyrostu liczby abonentów wskazuje, że na koniec 2015 roku liczba abonentów domeny .pl może przekroczyć milion.

Rekordowa liczba nowych rejestracji

Według danych NASK w trzecim kwartale zarejestrowanych zostało  282 071 nowych nazw w domenie .pl, co wskazuje, że średnio dziennie rejestrowanych było ponad 3 tys. nowych nazw.

W związku z zaprzestaniem przez NASK bezpośredniej rejestracji nazw w domenie .pl, nowe rejestracje w trzecim kwartale odbywały się wyłącznie za pośrednictwem Partnerów NASK.
Blisko 60 proc. umów zawartych zostało za pośrednictwem dwóch głównych rejestratorów – nazwa.pl i home.pl, z czego krakowska spółka nazwa.pl w okresie od lipca do września 2015 roku obsłużyła w tym zakresie 29,47% rejestracji.

NASK_raportQ3_1

Obsługa abonentów
Jak podaje NASK na koniec września 2015 roku rejestr domeny .pl liczył ponad 992 tys. unikalnych abonentów. Największy udział w ich obsłudze – 24,27 proc. miał polski rejestrator nazwa.pl, który jednocześnie odnotował wzrost udziału w obsłudze abonentów nazw domeny .pl o 0,48 p.p.

NASK_raportQ3_2

Obsługa nazw domeny .pl

Partnerzy NASK obsługiwali na koniec trzeciego kwartału 2015 roku 99,42% nazw domeny .pl, z czego na koniec września 2015 nazwa.pl miała 22,12% udziału, także w tym obszarze odnotowując wzrost udziału w liczbie obsługiwanych nazw domeny .pl o 1,00 p.p.

NASK_raportQ3_3

Po bardzo dobrym pierwszym półroczu 2015 roku, w trzecim kwartale nazwa.pl potwierdziła stabilny udział rynkowy, utrzymując dotychczasową, wysoką dynamikę rejestracji. W okresie od lipca do września br. niemal co trzecia domena polska zamawiana była za pośrednictwem nazwa.pl.
Sukcesywnie zwiększał się także udział nazwa.pl w obsłudze domen .pl, uwzględniający nowe rejestracje i odnowienia. Najistotniejszym dla nazwa.pl wskaźnikiem w zakresie rynku domen jest wolumen obsługiwanych abonentów – w tej kategorii nadal umacniamy swoją pozycję, zwiększając dynamikę względem poprzednich kwartałów
– komentuje Tomasz Żyła, prezes zarządu nazwa.pl S.A.


Katarzyna Tomczak – menedżer ds. PR w firmie nazwa.pl, która jest największym krajowym rejestratorem domen i dostawcą usług internetowych dla firm. nazwa.pl istnieje od 1997 roku, jest firmą ze 100% polskim kapitałem, obsługującą obecnie ponad pół miliona klientów.