PKO Leasing – uwaga na fałszywe faktury.

W dniu 12 lipca 2017 r. PKO Leasing S.A. wydało komunikat ostrzegający o wysyłce sfałszowanej korespondencji podszywającej się pod firmę.

Taka informacja została umieszczona również w serwisie Niebezpiecznik.pl, gdzie podano więcej szczegółów technicznych, m.in. adres serwera nadawcy wiadomości: pkoleasing@msikora1.nazwa.pl.

W związku z powyższym zapewniamy, że ze swojej strony podjęliśmy niezwłocznie, jeszcze w tym samym dniu – w godzinach porannych, niezbędne działania zapobiegawcze, mające na celu uniemożliwienie dalszej wysyłki korespondencji z ww. serwera.