Przydatne skróty klawiszowe

Każdy z nas podczas pracy z komputerem na pewno korzysta z popularnych skrótów klawiszowych, na przykład do kopiowania (Ctrl + C) lub wyświetlenia Menedżera zadań (Ctrl+Alt+Del). Poniżej znajdziecie trochę mniej popularne, ale wciąż przydatne skróty, które pomogą w codziennych zadaniach wymagających pracy z klawiaturą.

Skróty klawiszowe dla systemu Windows:

  + M – Minimalizowanie wszystkich okien do paska zadań;

Podobny efekt można uzyskać przytrzymując pasek aktywnego okna aplikacji i wykonując kilka szybkich ruchów na boki. Spowoduje to zminimalizowanie wszystkich pozostałych otwartych okien.

  + 1, 2, 3… – Uruchomienie kolejnego programu przypiętego do paska zadań;

  + L – Blokowanie komputera;

  + F – Wyszukiwanie w całym systemie plików i katalogów;

  + E – Otwieranie Mój komputer;

  + Pause – Wyświetlanie informacji o komputerze;

Alt – Jeżeli nie widać menu okna (np. w przeglądarce Firefox) to można je wyświetlić za pomocą tego klawisza.

 

Skróty klawiszowe dla programu Firefox:

Ctrl + T – Otwieranie nowej zakładki;

Ctrl + W – Zamknięcie aktualnie otwartej zakładki;

Ctrl + Shift + T – Otwieranie ostatnio zamkniętej zakładki;

Przytrzymaj Ctrl + kółko myszki – Powiększanie lub zmniejszanie strony;

Ctrl + R – Odświeżenie strony;

Ctrl + F – Wyszukanie tekstu na stronie;

Ctrl + Tab – Następna zakładka;

Ctrl + Shift + Tab – Poprzednia zakładka;

Ctrl + 1,2,3… – Wybranie konkretnej zakładki;

Spacja – Przewinięcie strony niżej o długość ekranu.

 

Skróty dla filmów serwisu YouTube:

Spacja – Zatrzymanie/odtwarzanie filmu;

Strzałka w lewo/prawo – Przewijanie filmu o 5 sekund do przodu lub do tyłu;

Strzałka w górę/dół – Zwiększenie/zmniejszenie głośności;

F – Pełny ekran.

 


Maciej Krzysica  – Starszy Inżynier Rozwoju Oprogramowania w nazwa.pl.